Actueu pera reduir l’IRPF de 2020

Verifiqueu si podeu dur a terme alguna acció abans de final d’any per a reduir l’IRPF de 2020

Actueu pera reduir l’IRPF de 2020

Vegeu alguns exemples d’actuacions que podeu dur a terme abans de final d’any per a reduir la factura d’IRPF de 2020 (la declaració de la qual haureu de presentar entre abril i juny de 2021):

  • Si efectueu aportacions al vostre pla de pensions reduireu la base imposable de l’IRPF fins el límit del 30 % dels rendiments nets de la feina i d’activitats econòmiques, amb un màxim de 8.000 euros.
  • A més de la reducció que apliqueu per les aportacions efectuades al vostre popi pla, també podeu gaudir de reducció per les aportacions que efectueu al pla del vostre cònjuge, amb un màxim de 2.500 euros anuals (sempre que aquest no obtingui rendiments nets de la feina ni d’activitats econòmiques o que, si els obté, siguin inferiors a 8.000 euros anuals).

Si teniu dret a la deducció per adquisició d’habitatge habitual —si el vau adquirir abans de 2013—, verifiqueu si podeu efectuar una amortització anticipada del préstec que vau sol·licitar per a finançar la compra del vostre habitatge. Les sumes que satisfeu durant l’any —els pagaments mensuals més l’amortització anticipada—, fins el límit de 9.040 euros, gaudeixen d’una deducció en la quota de l’IRPF del 15 %.

 

 

Us ajudem a calcular l’estalvi fiscal per invertir en plans de pensions o per amortitzar els préstecs destinats a adquirir el vostre habitatge habitual.

 

 


NEWSLETTERS