Canvis en els plans de pensions

A partir de 2021 canvien els límits de les aportacions màximes als plans de pensions.

Canvis en els plans de pensions

Molts contribuents utilitzen les aportacions als plans de pensions per a reduir la factura anual de l’IRPF. Doncs bé, heu de saber que el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 preveu alguns canvis en aquesta matèria:

  • Actualment, l’aportació màxima anual amb dret a reduir la base de l’IRPF és de 8.000 euros, sense que aquesta quantitat pugui superar el 30 % de la suma dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques. I també és possible aportar fins a 2.500 euros a un pla de pensions del cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques iguals o superiors a 8.000 euros.
  • Per a l’any 2021 està previst que l’aportació màxima amb dret a reducció passi a ser de 2.000 euros i de 1.000 euros anuals en cas d’aportacions al pla de pensions del cònjuge.

No obstant això, als plans d’empresa es manté el límit anual de 8.000 euros. A més, el projecte de llei no estableix límit conjunt per a les aportacions a aquests plans i als plans individuals, per la qual cosa es podran efectuar aportacions amb dret a reducció de fins a 10.000 euros (8.000 mitjançant el pla d’empresa i 2.000 mitjançant plans individuals).

 

 

Tingueu en compte aquest canvis a l’hora de planificar les vostres aportacions, inclús les que efectuareu abans de finalitzar l’any 2020. Els nostres professionals us ajudaran a calcular els estalvis fiscals dels plans de pensions.

 

 


NEWSLETTERS