Canvis en les línies d’avals

S’han aprovat canvis importants en les línies d’avals prestats per l’Estat.

Canvis en les línies d’avals

Arran del coronavirus, es van aprovar dues línies d’avals de l’Estat: una per a dotar de liquiditat les empreses i una altra per a finançar inversions. Doncs bé, recentment s’han aprovat canvis importants en aquestes línies:

  • S’amplia fins el 30 de juny de 2021 el termini de concessió de les dues línies.
  • Qui va obtenir un préstec de la línia d’avals de liquiditat pot sol·licitar que s’ampliï el venciment del préstec i de l’aval fins a un màxim de vuit anys (inicialment el termini era de cinc anys). En la línia d’avals per a inversions el termini màxim d’amortització ja era de vuit anys.
  • Així mateix, per a ambdues línies es pot sol·licitar que augmenti el termini de carència en l’amortització del principal fins a 12 mesos addicionals (la carència total no pot superar els 24 mesos).

Aquests canvis s’han de sol·licitar com a màxim fins el 15 de maig de 2021. Si es compleixen els requisits perquè es puguin atorgar —que l’operació no estigui en mora, que l’empresa no consti com a morosa a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, que no estigui en concurs de creditors…—, el banc ha d’aprovar les modificacions en un termini màxim de 30 dies.

 

 

Els nostres professionals us informaran amb més detall sobre com podeu obtenir aquestes línies de finançament especials.

 

 


NEWSLETTERS