Càrrec retribuït

Hisenda torna a obrir la polèmica sobre la retribució del càrrec d’administrador.

Càrrec retribuït

Després de molta polèmica sobre la deduïbilitat fiscal de les retribucions dels administradors, l’assumpte semblava resolt en els termes següents:

  • La retribució per exercir el càrrecd’administrador és fiscalment deduïble sempre que els estatus prevegin que el càrrec és retribuït.
  • La retribució derivada de la feina desenvolupada en el dia a dia de l’empresa –per funcions de gerència o per un altre càrrec— també és fiscalment deduïble, amb independència del que diguin els estatuts.

No obstant això, una resolució recent del Tribunal Econòmic Administratiu Central ha tornat a obrir la polèmica: les funcions de gerència queden «absorbides»per les funcions mercantils d’administrador, per la qual cosa si els estatuts no preveuen la retribució, les sumes satisfetes per l’exercici de funcions de direcció no són fiscalment deduïbles.

Davant d’aquesta situació, el més prudent és assegurar-se que els estatuts estableixin que el càrrec d’administrador és retribuït i que estableixin els paràmetres per a concretar aquesta retribució.

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre les retribucions que podeu rebre com administrador de la vostra empresa i sobre com han de quedar els estatuts perquè aquestes retribucions siguin deduïbles.

 

 


NEWSLETTERS