Dipòsit de comptes

És possible que augmentin els expedients sancionadors per no dipositar els comptes anuals.

Dipòsit de comptes

Recordeu que els comptes anuals s’han de formular dins dels tres primers mesos de l’exercici següent, els socis els han d’aprovar durant els sis primers mesos i s’han de dipositar al registre mercantil dins del mes següent de l’aprovació.

Excepcionalment, i com a conseqüència de la covid-19, es van modificar els terminis relatius a l’exercici 2019. Així, el termini per a formular els comptes acabava el 31 d’agost de 2020 i el termini perquè aquests fossin aprovats per la junta de socis, el 31 d’octubre.

Si els comptes anuals no es dipositen, la llei preveu la possibilitat d’imposar una multa d’entre 1.200 i 60.000 euros (l’import concret es fixa segons el volum d’actius i vendes declarats en l’impost sobre societats). I encara que actualment s’imposen poques sancions per aquest motiu, és possible que els expedients sancionadors augmentin en el futur.

A més, si passa un any des de la data del tancament de l’exercici sense que s’hagin dipositat els comptes anuals, el registre mercantil quedarà «tancat» i l’empresa afectada no podrà inscriure la majoria d’acords que adopti. Aquest any, també per la pandèmia, el termini d’un any computa des de l’1 de juny de 2020 (i no des del tancament). Per tant, aquest any el termini per a evitar que es produeixi el tancament registral finalitzarà el 31 de maig de 2021.

 

 

Si no es dipositen els comptes, existeixen algunes alternatives per a evitar el tancament registral. Si la vostra empresa es troba en aquesta situació, el nostre departament mercantil us pot ajudar a resoldre-la.

 

 


NEWSLETTERS