El banc demana garanties

Si el vostre banc us sol·licita que avaleu les operacions de la vostra SA o SL, analitzeu les alternatives que teniu.

El banc demana garanties

Moltes empreses tenen assumit que, en sol·licitar finançament, el banc els demanarà que algun soci avali l’operació. Abans de posar en risc el patrimoni personal del soci, analitzeu possibles alternatives:

  • Avals de l’Estat. Recordeu que existeixen línies de finançament aprovades a causa de la covid-19 que estan avalades per l’Estat fins a un 80 % de l’import sol·licitat.
  • Societats de garantia recíproca. Una altra opció és sol·licitar un aval a una societat de garantia recíproca, que és una entitat financera sense ànim de lucre que presta avals a les empreses (trobareu un cercador d’aquest tipus de societats a www.cesgar.es).

Si no us és possible accedir a aquests avals, negocieu amb la vostra entitat financera. En general, els avals són solidaris, la qual cosa implica que l’avalador respon del 100 % del deute, però això no és imprescindible. Per exemple:

 

  • Si la vostra empresa no presenta incidències prèvies i té un balanç sanejat, intenteu negociar l’absència d’aval. Presenteu dades específiques de l’operació a finançar i una previsió de tresoreria raonable per a demostrar que no es produiran problemes de liquiditat.
  • Si això no és possible, negocieu que l’avalador respongui només amb un bé concret. Per exemple, pignorant un dipòsit bancari del qual sigui titular.
  • Si a la vostra empresa hi ha diversos socis, eviteu l’aval solidari i negocieu que tots els socis responguin de manera mancomunada. Així, cada soci respondrà del deute en la mateixa proporció que tingui en el capital de l’empresa.

 

Els nostres professionals us ajudaran a sol·licitar finançament i us assessoraran sobre com podeu enfocar la negociació dels possibles avals sol·licitats pel banc.

 

 


NEWSLETTERS