Juntes per videoconferència

Durant l’any 2021 les juntes de socis es podran celebrar de manera telemàtica.

Juntes per videoconferència

A causa de la covid-19 es va aprovar que les juntes es podrien celebrar per videoconferència o conferència telefònica múltiple fins el 31 de desembre de 2020. Doncs bé, aquesta possibilitat s’ha ampliat a tot l’any 2021.

En aquest sentit, no és necessari que els estatuts prevegin aquesta possibilitat, però sí que s’han de complir dos requisits:

  • Que totes les persones que tinguin dret d’assistència (o qui les representin) disposin dels mitjans necessaris.
  • Que el secretari de la junta reconegui la identitat dels assistents i així ho indiqui en l’acta, la qual ha de remetre immediatament a les direccions de correu electrònic.

Si heu de convocar una junta d’aquestes característiques, indiqueu en la convocatòria que la reunió se celebrarà per videoconferència. A més de complir els requisits d’antelació mínima i comunicació, indiqueu com s’hauran d’identificar els socis que hi assisteixin i afegiu que, un cop identificats, se’ls facilitarà l’identificador de la reunió i la contrasenya per a accedir a la videoconferència.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre els requisits que han de complir les juntes celebrades per videoconferència i sobre com s’han de convocar.

 

 


NEWSLETTERS