Llibertat d’amortització

Les pimes que efectuen inversions i augmenten la seva plantilla poden gaudir d’aquest incentiu fiscal tan interessant

Llibertat d’amortització

Si la vostra empresa és de reduïda dimensió i heu adquirit actius nous, us podreu acollir a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podreu amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjà de plantilla.

Aquest incentiu suposa un retard en el pagament d’impostos, per la qual cosa permet obtenir estalvis financers. I precisament perquè l’estalvi és financer, cal estar atent:

  • Si la vostra empresa ha dut a terme Inversions en diferents actius i només es pot acollir a l’incentiu d’alguna d’aquestes —per aplicació del límit indicat més amunt—, us convé aplicar-lo sobre l’actiu amb la vida útil més llarga.
  • Si té diverses màquines similars i en vendrà alguna, us convé desprendre-us d’aquelles que no s’hagin acollit a l’incentiu.
  • Finalment, també és important el moment en què es du a terme la inversió. La forma de càlcul de l’increment de plantilla fa que, en general, les empreses que efectuen les inversions i les contractacions a principis d’any en surtin beneficiades.

 

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre aquest incentiu fiscal tan interessant i sobre com el podeu aplicar

 

 


NEWSLETTERS