Moratòria per a arrendataris de locals

Si s’ha suspès la vostra activitat o la vostra facturació ha baixat un 75 % o més, potser us podeu acollir a la moratòria que s’ha aprovat per als arrendataris de local.

Moratòria per a arrendataris de locals

Si teniu el negoci en un local de lloguer, heu de saber que s’ha aprovat una moratòria en el pagament de la renda:

  • La poden sol·licitar les persones físiques o les jurídiques si la seva activitat ha quedat suspesa o si han sofert una reducció en la facturació d’almenys el 75 %.
  • A més, cal que l’arrendador sigui una entitat o empresa pública, o bé sigui un “gran tenidor”, és a dir, titular de més de deu immobles urbans —excloent garatges i trasters— o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2.  També es necessari que no existeixi un acord voluntari amb ell per a reduir temporalment la renda o ajornar-ne el pagament.

Si compliu aquests requisits i sol·liciteu la moratòria, l’arrendador té dues opcions:

  • Rebaixar-vos la renda un 50 % mentre duri l’estat d’alarma, que en principi finalitza el 9 de maig, i fins a quatre mesos addicionals des que aquest acabi.
  • O acceptar una moratòria en el pagament durant l’estat d’alarma (també es pot allargar fins a quatre mesos més). Podreu pagar les quantitats ajornades, sense penalització d’interessos, durant el termini de dos anys des que finalitzi la moratòria (i sempre dins del termini de durada del contracte o de les pròrrogues d’aquest).

Si el vostre arrendador no és un gran tenidor d’immobles, es pot negar a la sol·licitud de moratòria o reducció. No obstant això, en aquest cas podeu negociar destinar la fiança a pagar alguna mensualitat de renda, i aquesta fiança s’haurà de reposar en el termini d’un any.

 

Analitzarem si en el vostre cas és aplicable la moratòria en el pagament del lloguer de local

 

 


NEWSLETTERS