Préstecs de socis

En la situació actual pot ser interessant capitalitzar els préstecs que els socis hagin atorgat a la seva pròpia empresa.

Préstecs de socis

Res no impedeix que els socis d’una empresa duguin a terme préstecs a favor d’aquesta (per a afrontar una falta de liquiditat o una inversió, per exemple). Però posteriorment —i en la situació econòmica actual encara més— poden existir dificultats per a retornar-los.

En aquests casos el millor és que aquests préstecs no es retornin i es quedin definitivament a la societat, en forma de capital o de fons propis. Així s’evita la meritació d’interessos i es millora la imatge del balanç (a l’efecte de sol·licitar finançament bancari o de proveïdors, per exemple).

Si aquest traspàs a fons propis es duu a terme abans que finalitzi l’any, el balanç definitiu de 2020 ja reflectirà la nova situació. A aquest efecte, existeixen diverses opcions perquè aquests préstecs passin a formar part dels fons propis:

  • Una és la de traspassar-los a un compte d’«aportacions de socis», sense modificar la xifra de capital. Això suposa un estalvi de costos de notari i registre. Però a canvi, és necessari que participin tots els socis i que, a més, ho facin en la mateixa proporció amb la qual participen en el capital.
  • Una altra opció —per exemple, si només és un soci el que ha efectuat el préstec o si el préstec de cada soci no és proporcional a la seva participació al capital— és la de passar aquests préstecs a capital. Això implica l’augment d’aquest i el canvi en les proporcions de participació a l’empresa.

 

 

Els nostres professionals analitzaran si us convé capitalitzar els préstecs atorgats pels socis i us assessoraran sobre la millor manera de fer-ho.

 

 


NEWSLETTERS