Recuperació de despeses de la hipoteca

El Tribunal Suprem considera que el banc ha d’assumir el 100 % de les despeses de gestoria

Recuperació de despeses de la hipoteca

En les hipoteques anteriors a l’entrada en vigor de la Llei de crèdit immobiliari —el 16 de juny de 2019— era habitual que el consumidor pagués totes les despeses, atès que el banc tenia incorporada una clàusula que l’obligava a fer-ho.

No obstant això, els tribunals van dictaminar que aquestes clàusules eren nul·les i que el consumidor podia recuperar el 100 % de les despeses registrals i el 50 % de les despeses de notari i gestoria.

Doncs bé, una sentència recent del Tribunal Suprem ha fet un pas més i ha considerat que el banc ha d’assumir també el 100 % de les despeses de gestoria. Per tant, si us plantegeu reclamar que se us retornin les despeses de constitució de la hipoteca, en la vostra reclamació heu d’incloure els conceptes següents:

  • El 100 % de les despeses de registre.
  • El 100 % de les despeses de gestoria (i no només el 50 %).
  • El 50 % de les despeses de notari.

Respecte a les despeses de taxació, encara no existeix cap sentència del Tribunal Suprem. No obstant això, cal esperar que apliqui el mateix criteri i que es permeti al consumidor reclamar també el 100 %, per la qual cosa, d’entrada, reclameu-les totes.

 

 

Us assessorem sobre la possible recuperació de les despeses derivades de la formalització de la vostra hipoteca.

 

 


NEWSLETTERS