Recuperació de l’IVA dels impagats

Recordeu que podeu recuperar l’IVA no cobrat un cop hagi transcorregut un termini determinat des de l’operació.

Recuperació de l’IVA dels impagats

Quan la vostra empresa repercuteix IVA, l’heu d’incloure en la declaració periòdica corresponent a la data en què s’hagi efectuat l’operació, inclús encara que no l’hagueu cobrat (tret que hagueu optat pel criteri de caixa, circumstància que no és habitual).

Doncs bé, si han transcorregut sis mesos o un any des de la data de l’operació sense que hagueu cobrat —o només un any si la vostra empresa factura més de 6.010.212,04 euros—, podeu rectificar la factura emesa i anul·lar l’IVA repercutit. D’aquesta manera podreu considerar un IVA repercutit menor en la vostra declaració periòdica i recuperar l’import ingressat a Hisenda al seu dia.

Perquè pugueu rectificar la factura haureu de complir els requisits següents:

  • Haureu d’haver instat el deutor a que pagui (mitjançant una reclamació judicial o un requeriment notarial).
  • El destinatari de l’operació haurà de ser un empresari o professional (si no ho és, la base imposable de l’operació, IVA exclòs, haurà de superar els 300 euros).
  • Haureu d’emetre la factura rectificativa dins dels tres mesos següents al transcurs dels sis mesos (o un any) indicats i l’haureu de remetre al client en aquest termini.
  • També haureu de comunicar l’emissió de la factura rectificativa a Hisenda, en aquest cas dins del termini d’un mes des que la vau emetre.

La rectificació només es fa a l’efecte de recuperar l’IVA i en cap cas implica una renúncia a seguir reclamant el principal.

 

 

 

Si la vostra empresa té impagats, us assessorarem sobre com podeu recuperar directament d’Hisenda l’IVA no cobrat

 

 


NEWSLETTERS