Reinversió en habitatge habitual

El Tribunal Suprem ha flexibilitzat el criteri per a gaudir d’aquest incentiu.

Reinversió en habitatge habitual

Quan un contribuent ven el seu habitatge habitual, el guany obtingut pot quedar exempt d’IRPF si es reinverteix l'import obtingut en l’adquisició d’un nou habitatge habitual. I a l’hora de concretar aquest incentiu, una sentència recent del Tribunal Suprem flexibilitza el criteri que Hisenda ha aplicat fins ara:

  • Hisenda només considera reinvertides les quantitats desemborsades de manera efectiva pel nou habitatge. Per exemple, si part del preu del nou habitatge es satisfà amb un préstec, aquesta part no es considera reinvertida.
  • No obstant això, el Tribunal Suprem ha establert que per «import reinvertit» s’ha d’entendre «tot el valor d’adquisició del nou habitatge», independentment dels fons utilitzats. La reinversió, per tant, és un acte jurídic d’adquisició d’un altre habitatge habitual, provinguin d’on provinguin els fons.

Per exemple, si un contribuent ven el seu habitatge habitual, obté 200.000 euros i, abans que passin dos anys, n’adquireix un altre per 220.000 euros, gaudirà de l’incentiu encara que satisfaci el nou habitatge amb 170.000 euros de diners propis i amb 50.000 euros procedents d’un préstec hipotecari (en contra del criteri d’Hisenda, que considerava que aquests 50.000 euros no es computaven a l’efecte de la reinversió).

Aquesta sentència permet que els contribuents que van aplicar el criteri d’Hisenda en una declaració d’RPF que encara no estigui prescrita (declaracions d’IRPF de 2016 a 2019) puguin sol·licitar que es rectifiquin i es retornin els ingressos indeguts.

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre els incentius aplicables en cas de venda d’habitatge habitual i posterior reinversió de l’import obtingut.

 

 


NEWSLETTERS