Rendes de l’estalvi superiors a 200.000 euros

El projecte de llei de pressupostos per al 2021 preveu un augment dels tipus impositius per a les rendes altes.

Rendes de l’estalvi superiors a 200.000 euros

Si el projecte de pressupostos generals de l’Estat surt endavant amb la redacció actual, a partir de 2021 augmentarà la tributació de la base de l’estalvi de l’IRPF. En concret, quan aquesta base superi els 200.000 euros, l’excés tributarà a un tipus del 26 % (en lloc del 23 % actual).

  • El 2020, les rendes de la base de l’estalvi tributen al 19 % els primers 6.000 euros, al 21 % els següents 44.000 euros i al 23 % el que excedeixi de 50.000 euros.
  • El 2021, els primers 6.000 euros tributaran al 19 %, els següents 44.000 euros al 21 %, els següents 150.000 al 23 % i el que excedeixi de 200.000 euros al 26 %.

Davant d’aquest canvi, els contribuents que tinguin previst efectuar vendes amb plusvàlues importants han d’analitzar si els interessa anticipar-les i dur-les a terme abans que finalitzi el 2020. Tot i que això suposarà liquidar l’IRPF un any abans, el cost financer d’aquesta anticipació serà, en la majoria dels casos, inferior a l’estalvi fiscal obtingut.

 

Els nostres professionals us informaran sobre els canvis fiscals previstos per a l’any que ve i sobre si és convenient o no anticipar alguna venda d’actius.

 

 


NEWSLETTERS