Un soci fa la competència a l’empresa

Vegeu com heu d’actuar si un dels socis de la vostra empresa us està fent la competència

Un soci fa la competència a l’empresa

Si la persona que us està fent la competència únicament és soci —i no administrador—, en principi no el podreu excloure. Només ho podreu fer si en els estatuts s’hagués establert com a prestació accessòria que els socis no poden competir amb la societat o si s’hagués establert com a causa d’exclusió que un soci faci la competència.

  • No obstant això, sí que li podeu exigir responsabilitats si està incorrent en competència deslleial. Seria el cas, per exemple, d’un soci que estigués captant clients fent-los creure que els serveis els prestarà la societat i no ell.
  • També li podeu exigir una indemnització si vau firmar un pacte de socis en el qual tots els participants es van comprometre a no competir amb la societat.

En cas que aquest soci també sigui administrador de la societat, sí que teniu una causa legal per a excloure’l —pagant-li el valor de les seves participacions—, ja que l’administrador d’una SA o SL no pot dur a terme activitats que competeixin amb la societat, tret que obtingui l’autorització d’aquesta i sempre que no li causi un dany. Això sense perjudici d’exigir-li una indemnització pels danys que hagi causat a la societat en haver infringit la prohibició de competència.

 

Us podem ajudar a prevenir conflictes entre socis i a solucionar-los en cas que es produeixin.

 

 


NEWSLETTERS